O nás

Spoločnosť EK Kukla, s.r.o. vznikla v roku 2013. Medzi našich spokojných klientov patria domáce aj zahraničné spol., akciové spol., spol. s ručením obmedzeným ako aj fyzické osoby so živnostenským oprávnením.

Spoločnostiam poskytujeme naše komplexné služby v oblastiach daňovníctva, externého auditu, poradenstva a účtovníctva.

Tešíme sa na spoluprácu, v rámci ktorej Vám budeme môcť preukázať naše profesionálne odborné služby.

o nás
Spracovanie daňových priznaní:

daň z pridanej hodnoty, súhrnný výkaz, intrastat

daň z príjmov právnických osôb

daň z príjmov fyzických osôb

daň z motorových vozidiel

Rozsah činností pri externom audite:

Audit individuálnej účtovnej závierky

Audit mimoriadnej účtovnej závierky

Audit konsolidovanej účtovnej závierky

Audit výročnej správy

Rozsah činností pri externom audite:

Audit individuálnej účtovnej závierky

Audit mimoriadnej účtovnej závierky

Audit konsolidovanej účtovnej závierky

Audit výročnej správy

Vedenie podvojného účtovníctva

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Zostavenie individuálnej účtovnej závierky

Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky